Vill Skaparen att vi ska skapa?

Jag tror att det finns åtminstone två missförstånd som cirkulerar, varav det första är att kristendomens Gud har skapat oss som viljelösa slavar under sina bud och nycker. Det andra missförståndet är att Gud vill att vi ägnar all vår tid åt Jesus Kristus genom tillbedjan, gudtjänstfirande eller Bibelstudier hellre än att ägna oss åt skapande. Jag tror som sagt att detta är lite feltänkt och ska försöka visa varför.

Av LaurMG – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15293668

Det första missförståndet är sannolikt det lättaste att undanröja. Det finns gott om Bibelreferenser till att Gud gav oss fri vilja och förnuft och förväntar sig att vi använder vårt förnuft och fria vilja till att göra egna val. Han vill så klart att vi ska välja rätt, men tvingar oss inte till någonting. Det finns med andra ord inget skäl att tro att vi i Guds ögon skulle vara robotlika produktionsapparater för det Han redan har bestämt att vi ska skapa. Vår kreativitet må tillhöra Gud, men hur vi använder den är vårt fria val. Vi kan använda vår kreativitet för att tjäna Gud på många olika sätt.

Det andra missförståndet är också ganska lätt att undanröja. Det finns många Bibelreferenser som visar att Guds gåvor kan innehålla förmågor att skapa och vara kreativ på olika sätt. För att nämna några få:

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” (Rom 12:2);

Herren har valt Besalel, ”och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla arbeten” (2 Mos 35: 31-33).

Ingenstans i Bibeln står det att vi måste samlas i kyrkobyggnader för att fira gudstjänst, men på flera ställen står det beskrivet att vi kan ha fått gåvor som vi bör använda.

Gud är Skaparen (i den kristna synen) med stor bokstav: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1). När vi använder våra förmågor (efter bästa förmåga!) så använder vi gåvor som Gud givit oss. Vi tar både del av Guds strömmande skaparkraft och tjänar Honom genom de val vi gör. I själva verket har vi ett imperativ från den dagen vi föds att vara kreativa efter bästa förmåga (vi lever som bristfälliga varelser efter Syndafallet).

Ordet ”skapa” i artikelns titel syftar alltså på den kreativa urprocessen i Guds skapande av universum men också den kreativa processen vi människor uttrycker genom våra arbeten, uppdrag, fritidssysselsättningar och i våra familjer. Likaväl som det är möjligt att välja att inte vara kreativ i sin attityd till livet, kan man välja aktivt att leva kreativt.

En hel bokgenre handlar om kreativitet och skapande, men här är en klassiker som står ut i mängden. Julia Cameron (1992, nytryck 2020) visar i ”Lev kreativt: Hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg” att vi gör ett aktivt val (som stjäl vår energi) när vi inte är kreativa. Camerons bok är ett självhjälpsprogram för ”skuggkonstnärer” och andra som lever med kreativa blockeringar och vill bli fria. Jag kan varmt rekommendera boken till dig som har det minsta intresse för konst och kreativitet – men boken inriktar sig till alla, från entreprenörer till poliser, som vill dra nytta av en kreativ attityd till livet och sina professioner.

Camerons bok är långt ifrån ett kristet traktat, men utgår från antagandet att det finns en Skapare, eller skapande kraft, som vi kan välja att söka upp och bejaka. Den är skriven på ett lättsamt, medryckande sätt med många exempel. Boken kan därför läsas av både troende och icketroende, men som kristen är det lätt att känna igen sig i hennes tankegångar.

För att återvända till frågan i artikelns titel: Ja, visst vill Skaparen att vi ska skapa! Oavsett om vi har konstnärliga, vetenskapliga, hantverksmässiga, affärsmässiga eller helt andra gåvor, så bör vi använda oss av dem!

2 svar på “Vill Skaparen att vi ska skapa?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *