Om

Hobbyteologen

”Han är som ett träd planterat nära vatten – det bär sin frukt i rätt tid…” (Ps 1:3)

Jag heter Pär Gustafsson och är Hobbyteologen. Det här är min berättelse. Jag hade hunnit bli medelålders med lång erfarenhet av att vända mig bort från Gud. Men så, en vacker dag övergav jag agnosticismen, blev teist och efter några år pånyttfödd i Jesus Kristus. Ingången till den gudstron gick för mig via det moraliska argumentet, även om det är delvis en efterhandskonstruktion att kalla mina intuitiva funderingar för ett argument. Vi lever i en fallen värld, men man kan alltid sträva efter att vara som i versen jag citerar ovan (ur Psaltaren). Sedan påsken 2019 är jag konfirmerad i Svenska kyrkan.

Att handla enligt sin tro och hjälpa medmänniskan i stort och smått är bland det vackraste som finns – och ett fint sätt att möta Jesus!

Förutom kristen är jag också en avhoppare från en teologikurs (därför är jag Hobbyteologen!) och från en internationell sociologisk forskarkarriär. Förut var min identitet filosofie doktor i sociologi men nu är jag troende i första hand och har ett nytt, rikare liv i Jesus Kristus.

Jag ber och läser gärna Bibeln (t.ex. 1 Joh 9-10) tillsammans med vänner. Ibland går jag kurser (som jag till och med fullföljer ibland!) om Bibeln och om apologetik. Jag är medlem i Svenska apologetiksällskapet. Älskar katter och sköldpaddor men har ingetdera just nu.

Vill du kontakta mig och prata om tro, andlighet, Jesus eller något annat går det bra på: par.gustafsson[snabel-a]yahoo.com Jag kan inte lova att jag har svaren, men jag har öra för frågorna.

Följ gärna Hobbyteologen på Facebook!

Guds frid!