Pilgrimsvandring i Vadstena

För den som inte känner till det redan är prästen Hans-Erik Lindström i Vadstena något av en portalfigur i pilgrims-Sverige. Hans författarskap sträcker sig flera årtionden bakåt i tiden och den röda tråden är pilgrimsvandringen som en inre och yttre resa. I min egen vandring på väg mot vigning som diakon i Svenska kyrkan mötte…